Tå Gård

Julskinkejobbarens besök på Tå Gård

I Thomas arbete som ”julskinkejobbare”, ingick att besöka en av de tio gårdar som Scan samarbetar med. Tillsammans med Josefin, en representant från Scan, besökte Thomas Tå Gård utanför Västerås. Gårdens rapsgrisar används till många av de råvaror som Scan tillhandahåller i sitt sortiment.

I bloggen berättar Thomas om sin förväntan att, med egna ögon, få se hur det går till på gården, samtidigt som han uttrycker en oro. Som den stadskille Thomas är, oroar han sig över sina bristande kunskaper vad gäller lantbruksarbetet. Han ställer sig frågan om han borde ha förberett sig mer inför besöket och uttrycker en osäkerhet över vilka frågor han ska ställa till leverantören.

Väl framme på Tå Gård blev Josefin och Thomas bemötta av värdarna Peter, Marit och Axel. Peter är lantmästare på gården, och jobbar tillsammans med sin fru Marit och sin far Axel, som även han är lantmästare. Thomas oro lade sig snabbt efter det varma välkomnandet, och tillsammans satte de sig ner för att fika. I bloggen berättar Thomas att samtalen flöt på bra, och att diskussioner om ämnen såsom grisuppfödning, djurhållning, kötthalter och foderval avverkades.

Thomas förklarar hur intressant han finner samtalen med lantmästarna samt hur träffad han blir över deras engagemang i arbetet på gården. Diskussionen går över till att handla om vikten av ett jordbruk med fokus på hållbarhet. Det konstateras bland annat hur viktigt det är att slaktare tar tillvara på hela grisen.

Efter fikat begav sig sällskapet till stallet för att titta på djuren. Thomas gjorde först ett besök hos gårdens dräktiga suggor som han, i sin blogg beskriver som en mäktig upplevelse. Här märktes tydligt det stora arbete gården lägger ner på att ta mesta möjliga hand om sina djur. Ett exempel på detta är att man på Tu Gård har satt upp speciella avskärmningar som omsluter suggorna när dom äter. Avskärmningarna öppnar och stänger sig automatiskt, och suggorna kan själva välja när de vill avskärmas från de andra.

Näst på tur var ett besök hos de suggor som nyss fött griskultingar, eller var på väg att föda. Thomas fick hålla i en griskulting, och uttrycker sin stora förtjusning i bloggen. Han skriver också hur hans försök att upprätthålla en tuff fasad totalt misslyckas.

Ämnet djurhållning kommer åter på tal när Peter beskriver hur han alltid kontrollerar att grisarna mår bra, även när de har lämnat Tå Gård, och är på väg till slakt. Lantbrukarnas engagemang får Thomas att inse det fenomenala jobb Tå Gård lägger ner i sin grisuppfödning, vilket lämnar honom både rörd och inspirerad. Att lantbruksarbetet inte bara är ett jobb, utan även en livsstil blir tydligt för Thomas som lovar att hädanefter enbart köpa griskött från svenska gårdar.

Tå Gård ligger utanför Västerås